Samorządowy Klub Dziecięcy „ Żółwik” oferuje maluchom wiele różnorodnych zajęć. Plan dnia zawiera elementy, których nie można pominąć tj. posiłki, zabiegi higieniczne,spacery oraz leżakowanie. Między stałymi punktami ramowego rozkładu dnia realizowane są zajęcia z dziećmi w formie zabawy. Zajęcia w klubie dziecięcym dostosowane są do wieku dziecka oraz tak zaplanowane, aby uwzględnić aktualną porę roku, zmiany zachodzące w przyrodzie oraz święta i uroczystości przypadające na dany miesiąc. Oprócz realizowanych tematów zajęć  wyróżnić można ZAJĘCIA STAŁE prowadzone przez opiekunów w sposób cykliczny:

 • ćwiczenia ogólnorozwojowe: rozwijanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, korzystanie z toalety, porządkowanie miejsca zabawy, zwracanie uwagi na wykorzystywanie w życiu codziennym zwrotów grzecznościowych, wyrabiane nawyku samodzielnego mycia rąk, zachęcanie do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych
 • zabawy muzyczno -ruchowe (piosenki, ćwiczenia naśladowcze, taniec)
 • gimnastyka buzi i języka (ćwiczenia oddechowe, rymowanki itp.)
 • zajęcia relaksacyjne (kołysanki, wyciszanie poprzez muzykę klasyczną)
 • zajęcia plastyczne (malowanie farbami, lepienie plasteliną itp.)
 • zajęcia w kącikach tematycznych
 • zabawy manipulacyjno -konstrukcyjne
 • bajkoczytanie (codzienne czytanie dzieciom bajek)
 • ćwiczenia gimnastyczne (codzienna poranna gimnastyka)
 • zabawy na świeżym powietrzu
 • zabawy sensoryczne
 • zabawy paluszkowe
 • warsztaty prowadzone przez opiekunów
 • zajęcia i zabawy wspomagające rozwój myślenia (nawlekanie, dopasowywanie; kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej)
 • wspólne wykonywanie dekoracji

ZAJĘCIA REALIZOWANE W SPOSÓB CYKLICZNY:

 • logopedia(zajęcia grupowe oraz indywidualne)
 • teatrzyk
 • bajkoterapia
 • dziecięce eksperymenty
 • zajęcia rytmiczne (wyklaskiwanie, marsz w rytm muzyki itp.)
 • muzykoterapia

ŚWIĘTA OBCHODZONE PRZEZ DZIECI

 • PIERWSZY DZIEŃ JESIENI
 • DZIEŃ CHŁOPAKA
 • DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
 • ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
 • ANDRZEJKI
 • BAL KARNAWAŁOWY
 • DZIEŃ STRAŻAKA
 • DZIEŃ ZIEMI
 • SWIĘTA WIELKANOCNE
 • DZIEŃ FLAGI
 • ŚWIETO KONSTYTUCJI 3 MAJA
 • PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
 • DZIEŃ KOBIET
 • DZIEŃ KSIĄŻKI
 • DZIEŃ BABCI I DZIADKA
 • DZIEŃ ZIEMI
 • NOWY ROK
 • ŚWIETA BOŻEGO NARODZENIA
 • WALENTYNKI
 • DZIEŃ MAMY
 • DZIEŃ DZIECKA
 • DZIEŃ TATY
 • PIERWSZY DZIEN LATA
 • DZIEŃ KOTA
 • INNE (WYBRANE PRZEZ OPIEKUNÓW)