ODPŁATNOŚĆ ZA KLUB DZIECIĘCY

Zgodnie z Uchwałą nr 145/XXVII/20 Rady Gminy Przyłęk z dnia 17 lipca 2020 roku                    opłata za:

–  pobyt dziecka w Samorządowym Klubie Dziecięcym „Żółwik”  w  Mszadli Starej wynosi 50,00 zł/ m-c.

–  wyżywienie  całodzienne  w  Samorządowym  Klubie Dziecięcym „Żółwik” w Mszadli Starej wynosi 8,00 zł.

Opłaty należy uiszczać we wskazanych terminach:

* pobyt dziecka w Samorządowym  Klubie  Dziecięcym  „Żółwik”  w  Mszadli Starej  do 10 dnia każdego miesiąca,

* wyżywienie do 24 dnia miesiąca poprzedzającego.

* w miesiącu styczniu opłaty należy dokonać do 10 stycznia 2021 roku.
Powyższe opłaty dokonuje się na wskazany rachunek bankowy:

Nazwa odbiorcy
SAMORZĄDOWY  KLUB DZIECIĘCY  „ŻÓŁWIK”
Mszadla Stara
26-704 Przyłęk


Nr rachunku za wyżywienie
91 9157 0002 0050 0531 3945 0001
tytułem: opłata za wyżywienie za miesiąc …………… imię i nazwisko dziecka


Nr rachunku opłaty stałej (50,00 zł/m-c)
91 9157 0002 0050 0531 3945 0001
tytułem: opłata stała za miesiąc ………….… imię i nazwisko dziecka

Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy należy przesłać na adres email  klubdziecięcy@przylek.pl  SAMORZĄDOWEGO  KLUBU DZIECIĘCEGO  „ŻÓŁWIK”.